Preklady-angličtina a množstvo ďalších jazykov sú prioritnou službou v ponuke nášho portfólia. Zaoberáme sa jazykovými službami v rozsahu ponuky, ktorá je prezentovaná na našich stránkach. Vysokú kvalitu dosahujeme dôrazom na individuálny prístup ku každému zákazníkovi a tímovou prácou – prepracovaný systém výberu skutočných odborníkov dopĺňame využívaním prekladateľských softvérov (tzv. nástroje CAT).

Aby sme splnili náš prísľub perfektných služieb, každý preklad je pridelený úzko špecializovanému odborníkovi, ktorý vyniká v danom odbore. Investujeme do personálu, technologických inovácií a infraštruktúry spoločnosti postupne zriaďujeme regionálne a pripravujeme i medzinárodné kancelárie. Snažíme sa pokračovať v uspokojovaní rastúceho dopytu po jazykových službách na celom svete.

Angličtina, nemčina.... vždy absolútna spokojnosť...

Objednajte si profesionálne preklady a ďalšie služby len pár kliknutiami

Zaoberáme sa najmä jazykovými službami. Predovšetkým preklady-angličtina a množstvo ďalších jazykov. Vysokú kvalitu dosahujeme dôrazom na individuálny prístup ku každému zákazníkovi a tímovou prácou – prepracovaný systém výberu skutočných odborníkov dopĺňame využívaním prekladateľských softvérov (tzv. nástroje CAT).

preklady
Skúsenosti v jednotlivých odboroch

Naši spolupracovníci sú rodení hovorcovia

Aby sme splnili náš prísľub perfektných služieb, všetky preklady sú pridelené úzko špecializovanému odborníkovi, ktorý vyniká v danom odbore. Špecializujeme sa predovšetkým na preklady z/do angličtiny.

SOPHOS s.r.o. zastrešuje
expertov na mnoho jazykov

preklady

Dohovoríme sa vo väčšine civilizovaného sveta…

Anglický jazyk 100%
Nemecký jazyk 95%
Srbský jazyk 91%
Španielský jazyk 74%
Preklady angličtina
Preklady a tlmočenie nás baví...

“Investujeme do personálu, technologických inovácií a infraštruktúry spoločnosti. Postupne zriaďujeme regionálne a pripravujeme i medzinárodné kancelárie. Snažíme sa pokračovať v uspokojovaní rastúceho dopytu po jazykových službách na celom svete.”

Preklady - ako na to...

Preklady

Vaše otázky...

Čo je normostrana?

Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier alebo 1 800 znakov na jednej strane textu.

Aké formáty textu prekladáte?

Najčastejšie vyhotovujeme preklady zaslané, alebo spracované v MS Word (doc, docx). Spracujeme však aj Excel, (xls, xlsx) Adobe (pdf – exportovaný),  OpenOffice a iné menej používané formáty.

Aké preklady robíte?

Poskytujeme on-line preklady (preklady bežných textov), odborné preklady a súdne overené preklady opatrené okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa, ktoré upravuje zákon č. 382/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z.z., č. 491/2004 Z.z. a č. 500/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Ďalej sú to právne preklady, kde sa prekladateľ špecialista okrem jazykového prekladu venuje i legislatíve, technické preklady – vysoko odborné preklady v oblasti techniky, ktorej vyhovujú prekladatelia z mnohoročnými skúsenosťami a predovšetkým s praxou v danej technickej oblasti.

Špeciálnou skupinou sú tzv. expresné preklady, kde s ohľadom na rozsah a odbornú náročnosť cenu zjednávame s klientom osobitne. Tie sú vypracovávané prioritne a okamžite.

Aké typy tlmočenia poskytujete?

Najčastejšie súdne tlmočenie pre potreby orgánov štátnej a verejnej správy, prípadne pre justičné orgány. Ďalším typom je odborné tlmočenie, teda iné ako súdne.

Veľmi častým typom je tlmočenie konzekutívne. Tento typ tlmočenia, kedy sa tlmočia čiastkové úseky, alebo jednotlivé vety prednášaného hovoreného slova do cudzieho jazyka. Tlmočník počká až sa rečník odmlčí a poskytnú mu tak čas na pretlmočenie. (Napr. rozhovory štátnikov, či úradníkov). Posledným typom je simultánne tlmočenie, pri ktorom hovorí tlmočník súčasne s rečníkom a tlmočí jeho prejav do cudzieho jazyka. Využíva sa predovšetkým pre tlmočenie väčšieho počtu ľudí, ktorí sa účastnia akcie. Prebieha buď za použitia techniky (tlmočenie kabínkové), alebo „šušotáže“ (tlmočník sedí priamo vedľa účastníka/ov tlmočenia).

Zobraziť všetky otázky